Disclaimer

Aansprakelijkheid:

Deelname aan evenementen van EasyRiders Almere (ER) of door ER aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. ER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten.

De inhoud van deze website is door ER met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch ER aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.

ER is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen danwel gelinkt. ER is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en/of door derden is verspreid.

 

Privacy:

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een ledenadministratie bestand opgenomen. Gegevens uit deze administratie zijn alleen in bezit van het bestuur en zullen niet aan derden worden verstrekt. Zie voor een uitgebreide omschrijving het Huishoudelijk Reglement

Tijdens evenementen kunnen personen en voertuigen op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de ER-media zoals website, clubblad en social media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.